Jastrzębska Spółka Węglowa

https://bip.jsw.pl/jsw/spolki-zalezne/zasady-ksztaltowania-wynagrodz/18671,Zasady-ksztaltowania-wynagrodzen-czlonkow-organow-zarzadzajacych-i-nadzorczych.html
2023-12-03, 08:48

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorczych

Metadane

Data publikacji : 27.02.2020
Data modyfikacji : 15.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Mucha

Opcje strony