Jastrzębska Spółka Węglowa

Rejestry i archiwa

W JSW S.A. prowadzone są następujące rejestry:

  • rejestr protokołów i uchwał Walnego Zgromadzenia
  • rejestr uchwał Rady Nadzorczej
  • rejestr uchwał Zarządu
  • rejestr umów (elektroniczny)
  • rejestr zarządzeń 
  • rejestr faktur 
  • rejestr korespondencji
  • dzienniki i rejestry ewidencyjne

W Biurze Zarządu i Zakładach Spółki funkcjonują składnice akt.
Udostępnienie informacji i materiałów odbywa się na zasadach określonych w menu przedmiotowym Informacje nie udostępnione w BIP oraz w Instrukcji w sprawie organizacji i zakresie działania składnicy akt Jstrzębskiej Spółki Węglowej S.A., przyjętej Uchwałą nr 370/X/2022 Zarządu JSW S.A. z dnia 01.06.2022 r. 
Uchwały wymagające wpisu do KRS są dostępne w Sądzie Rejonowym X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23.

Metadane

Data publikacji : 07.07.2015
Data modyfikacji : 29.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Mucha

Opcje strony

do góry