Jastrzębska Spółka Węglowa

https://bip.jsw.pl/jsw/informacja-o-podmiocie/struktura-wlasnosciowa/18669,Struktura-wlasnosciowa.html
29.05.2024, 02:07

Struktura własnościowa

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest spółką publiczną, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa.

Metadane

Data publikacji : 02.07.2003
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony