Jastrzębska Spółka Węglowa

https://bip.jsw.pl/jsw/informacja-o-podmiocie/status-prawny/18661,Status-prawny.html
29.05.2024, 00:33

Status prawny

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych:

  • Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia",
  • Kopalni Węgla Kamiennego "Jastrzębie",
  • Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński",
  • Kopalni Węgla Kamiennego "Morcinek",
  • Kopalni Węgla Kamiennego "Moszczenica",
  • Kopalni Węgla Kamiennego "Pniówek",
  • Kopalni Węgla Kamiennego "Zofiówka".
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. wpisana została w dniu 1 kwietnia 1993 roku do Rejestru Handlowego pod numerem RHB 9458.
 
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS z dnia 17.12.2001 roku JSW S.A. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072093.

Metadane

Data publikacji : 23.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Mucha
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony