Jastrzębska Spółka Węglowa

Przedmiot działalności

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach. Podstawową działalnością Spółki jest wydobywanie węgla kamiennego (05.10.Z).
Szczegółowy przedmiot działalności wyszczególniony jest w Statucie Spółki.

JSW S.A. posiada wdrożony i certyfikowany zintegrowany system zarządzania: jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem informacji (nr certyfikatu NC-2759) w zakresie: wydobywanie, przeróbka i sprzedaż węgla. Posiadane certyfikaty potwierdzają, że JSW S.A. spełnia wymagania międzynarodowych norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014.

Działalność górnicza prowadzona jest w oparciu o przepisy Prawa Geologicznego i Górniczego.
 

Metadane

Data publikacji : 02.07.2003
Data modyfikacji : 23.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry