Jastrzębska Spółka Węglowa

https://bip.jsw.pl/jsw/dane-teleadresowe/18674,Dane-teleadresowe.html
16.07.2024, 05:49

Dane teleadresowe

Informacje o Spółce:
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Aleja Jana Pawła II 4
nazwa skrócona: JSW S.A.
nr statystyczny REGON: 271747631
NIP PL 6330005110
KRS: 0000072093
kapitał zakładowy: 587 057 980,00 zł
kapitał wpłacony:  587 057 980,00 zł

Prezes Zarządu 
Tel.: 32 756 4600

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych
Tel.: 32 756 4610

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Tel.: 32 756 4670

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu
Tel.: 32 756 4640

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju
Tel.: 32 756 4620

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej
Tel.: 32 756 4645


Informacja: 32 756 4113
fax. JSW S.A.: 32 476 2671
e -mail: [email protected]
strona internetowa: www.jsw.pl

Metadane

Data publikacji : 04.08.2022
Data modyfikacji : 30.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Mucha

Opcje strony